कर्मचारी छनौटको सूचना

कर्मचारी छनौटको सूचना
मिति: २०७६।०४।१९
यस महिला सहयात्रा माईक्रोफाईनान्स वित्तीय सस्थां लि.को मिति २०७६/०३/२४ गतेको बिज्ञापन अनुसार मिति २०७६/०४/१४ र १५ गते काठमाण्डौ र दाङमा भएको सहायक स्तरको र मिति २०७६/०४/१९ काठमाण्डौमा सञ्चालित अधिकृत स्तरको परीक्षाबाट देहायका उमेदवारहरु छनौट भएको ब्यहोरा जानकारी गराईन्छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले निरोगीताको प्रमाणपत्र र आवश्यक कागजात सहित केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्कका लागि जानकारी गराइन्छ ।Download File

Stock Update

As of: 2020-01-20  15:00:00
Max Price 781.00
Min Price 722.00
Closing Price 752.00
Previous Closing 766.00
Difference (-14.00 )
Read more

News and Events

 • dhito patra
  2019-12-02 - Jankari Sambandha ... [more...]
 • Vacancy Announcement
  2019-11-21 - Vacancy Announcement The Himalayan Times ... [more...]
 • हार्दिक श्रद्धाञ्जली
  2019-10-21 - ... [more...]
 • कर्मचारी छनौटको सूचना
  2019-08-04 - कर्मचारी छनौटको... [more...]
 • धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली
  2019-06-25 - धितोपत्र दर्ता ... [more...]
 • Unaudited Financial Quarterly Report
  2019-06-25 - Unaudited Financial Quartery Reports as a... [more...]
Read more

Publications

Apply for a Loan

Eligibility Criteria:
 • Interest in entrepreneurship and livelihood activities.

 • Experience in client-proposed business.

 • Clear business plan showing how the loan will be invested.

 • Read All